Rexroth check valve

Contact Now

Rexroth SL20GB1-4X/ check valve

1,620 kN 738 kN
380 mm 648 kN

Rexroth SV20GB1-4X/ check valve

32 mm 20 mm
UC204G2L3 12.8 kN

Rexroth SL20PB1-4X/ check valve

15.2 kN 51.1 mm
33.34 mm 17.5 mm

Rexroth SV20PB1-4X/ check valve

19 mm 149 mm
M6x1 29.6 kN

Rexroth SL10GB1-4X/ check valve

12 mm 0.38 Hz
4.93 Hz 0.11 kN

Rexroth SV10GB1-4X/ check valve

20 mm 29 mm
22.8 mm 6.67 Hz

Rexroth SL10PB1-4X/ check valve

-20 °C 50.8 mm
SCC211 22.2 mm

Rexroth SV10PB1-4X/ check valve

2.6 0
0 SABB_SA_TB

Rexroth SL30GA1-4X/ check valve

100 °C 22.3 mm
SUC201 58.5 mm

Rexroth SV30GA1-4X/ check valve

40 mm US204-12G2T04
19.05 mm M6x1

Rexroth SL30PA1-4X/ check valve

9.5 Hz 9.38 Hz
16.3 NTN

Rexroth SV30PA1-4X/ check valve

319.999 mm 140 kN
3/4 NPT 1 in
2/6