Rexroth check valve

Contact Now

Rexroth WMM6.........5X/....../B10 B12 B15 check valve

ES204G2T04 T204-
0.75 kg 10 mm

Rexroth 4WMM6......./V check valve

0.0 120 °C
Aligning Washer 0.019

Rexroth 4WMM6G.M.T.U.R.F.P.Q.W.L.5X/ check valve

111 mm 4.71 Hz
-40 °C 201 kN

Rexroth 4WMM6E.J.H.5X/ check valve

NTN 120 °C
5.38 Hz 45 mm

Rexroth 4WMM6A.B.C.D.Y5X/ check valve

18.8 mm 25.7 kN
8 Nm 14mm

Rexroth 4WMM6E.J.H.5X/F check valve

57 mm 31.8 kN
53 kN 125 mm

Rexroth WMM6A.B.C.D.Y5X/F check valve

53.98 mm FE211N-
200 °C 130 mm

Rexroth SL30GB1-4X/ check valve

340 mm 350 mm
3000 kN 2400 kN

Rexroth SV30GB1-4X/ check valve

10 mm 31 mm
11,5mm 0.68 kg

Rexroth SL30PB1-4X/ check valve

223 kN 4.082
2.1 mm C3

Rexroth SV30PB1-4X/ check valve

14mm 106.4 mm
2.32 kg 20.6 mm
1/6